Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

XÃ THỌ XƯƠNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2022-2023

Ngày 04/10/2022 14:59:41

Sáng ngày 30/9/2022, tại Hội trường Văn hóa Đa năng UBND xã Thọ Xương, Trung tâm học tập cộng đồng, đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.

             Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, tổ chức Chính trị - Xã hội, thành viên BCĐ phổ cập giáo dục, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các học viên TTHTCĐ xã Thọ Xương.
                       z3770821613515_a21b5b7e7acc608db57c47df6480e4fd.jpg                Tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Đình Lực - Chủ tịch UBND xã - Giám đốc trung tâm HTCĐ đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề " Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19 ", nêu bật lên tầm quan trọng của công tác học tập trong đời sống xã hội.  Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27; Nghị quyết số số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030".
               z3770821598046_828aee9a0b09a23746d30dd5af50eb17.jpg
              Theo kế hoạch, năm học 2022-2023, Trung tâm học tập cộng đồng xã Thọ Xương phấn đấu mở các lớp theo chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19". Tổ chức các lớp tập huấn để nhân dân được tiếp cận với chuyển đổi số; Phát động đến toàn thể cán bộ và nhân dân hưởng ứng phong trào học tập thường xuyên, suốt đời "học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả" qua đó thúc đẩy xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030".
           Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời và tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Trung tâm sẽ phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể để có nhiều buổi học, tập huấn thiết thực. nhằm đưa được tinh thần học tập suốt đời đến với tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và  mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và đạt được nhiều kết quả thắng lợi trong trong năm học 2022-2023./.
                                                                                                             Tin, bài:  Phương Nam - CC VHXH 

XÃ THỌ XƯƠNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2022-2023

Đăng lúc: 04/10/2022 14:59:41 (GMT+7)

Sáng ngày 30/9/2022, tại Hội trường Văn hóa Đa năng UBND xã Thọ Xương, Trung tâm học tập cộng đồng, đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.

             Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, tổ chức Chính trị - Xã hội, thành viên BCĐ phổ cập giáo dục, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các học viên TTHTCĐ xã Thọ Xương.
                       z3770821613515_a21b5b7e7acc608db57c47df6480e4fd.jpg                Tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Đình Lực - Chủ tịch UBND xã - Giám đốc trung tâm HTCĐ đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề " Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19 ", nêu bật lên tầm quan trọng của công tác học tập trong đời sống xã hội.  Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27; Nghị quyết số số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030".
               z3770821598046_828aee9a0b09a23746d30dd5af50eb17.jpg
              Theo kế hoạch, năm học 2022-2023, Trung tâm học tập cộng đồng xã Thọ Xương phấn đấu mở các lớp theo chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19". Tổ chức các lớp tập huấn để nhân dân được tiếp cận với chuyển đổi số; Phát động đến toàn thể cán bộ và nhân dân hưởng ứng phong trào học tập thường xuyên, suốt đời "học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả" qua đó thúc đẩy xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030".
           Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời và tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, thành phần được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Trung tâm sẽ phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể để có nhiều buổi học, tập huấn thiết thực. nhằm đưa được tinh thần học tập suốt đời đến với tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và  mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và đạt được nhiều kết quả thắng lợi trong trong năm học 2022-2023./.
                                                                                                             Tin, bài:  Phương Nam - CC VHXH 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính