Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

         Trước khi thực hiện sát nhập thôn theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã Thọ Xương có 15 thôn (Thôn Hữu Lễ 1, Thôn Hữu Lễ 2, Thôn Hữu Lễ 3, Thôn Hữu Lễ 4, Thôn Luận Văn 1, Thôn Luận Văn 2, Thôn Thủ Trinh, Thôn Dụng Hòa, Thôn Ca Lạc, Thôn Mục Ngoại, Thôn Làng May, Thôn 16a, Thôn 16b, thôn 385).

                 Sau khi thực hiện sát nhập thôn theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân còn 9 thôn đó là Thôn Hữu Lễ 1, Thôn Hữu Lễ 2, Thôn Hữu Lễ 3, Thôn Hữu Lễ 4, Thôn Luận Văn , Thôn Thủ Trinh, Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9.

Thủ tục hành chính