Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

Xã Thọ Xương là vùng đất cổ bên dòng lương giang, nguyên là vùng đất thuộc huyện vô biên quận Cửu Chân- Thời các vua Hùng dựng nước. Dưới thời lý Thọ Xương thuộc huyện cổ lôi, chấn Thanh Hoa, năm Thuận Thiên thứ nhất 1428 vua Lê Thái Tổ chia cả nước thành 5 đạo, Thọ Xương thuộc đạo Hải Tây. Sau cách mạng tháng 8 thành công. Tổng Mục Sơn được chia làm 3 xã: gồm Nam Sơn – Mục Sơn và Phượng Triều, đến tháng 5/1949, ba xã trên được hợp nhất thành một xã có tên gọi là xã Thọ Xương. Tháng 5 năm 1954. Hoà bình lập lại trên miền bắc xã Thọ Xương lại được tách ra làm 2 xã: Thọ Xương và Xuân Phú, Đến Tháng 4/1991. Trước yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới Thọ Xương lại tách một phần đất đai và dân cư thành lập Thị Trấn Lam Sơn đến đầu năm 2010 tiếp nhận ba đơn vị Thuộc Thị Trấn Sao Vàng (thôn 16A, 16B, 385).Thọ Xương ngày nay là một trong 30 xã, thị trấn thuộc Huyện Thọ Xuân.

        - Trước khi thực hiện sát nhập thôn theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã Thọ Xương có 15 thôn (Thôn Hữu Lễ 1, Thôn Hữu Lễ 2, Thôn Hữu Lễ 3, Thôn Hữu Lễ 4, Thôn Luận Văn 1, Thôn Luận Văn 2, Thôn Thủ Trinh, Thôn Dụng Hòa, Thôn Ca Lạc, Thôn Mục Ngoại, Thôn Làng May, Thôn 16a, Thôn 16b, thôn 385).

Sau khi thực hiện sát nhập thôn theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân còn 9 thôn đó là Thôn Hữu Lễ 1, Thôn Hữu Lễ 2, Thôn Hữu Lễ 3, Thôn Hữu Lễ 4, Thôn Luận Văn , Thôn Thủ Trinh, Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9.) 

Thủ tục hành chính