Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân

Ngày 02/04/2016 08:36:24

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các ngành khối nội chính phối hợp đánh giá tình hình cơ sở, chỉ đạo các ban, ngành, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Triển khai kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự tại Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Lãnh đạo các cấp, các ngành phối hợp xử lý, giải quyết đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện xử lý, giải quyết các vấn đề, mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, đông người, hình thành “điểm nóng”, đảm bảo để các doanh nghiệp hoạt động bình thường. Một số vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp kéo dài đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm.
 
    Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiến hành thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 15 đơn vị.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2016 của huyện Thọ Xuân. Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát các quy định chưa phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và an ninh nông thôn; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc nổi cộm, phức tạp, bức xúc ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh; giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến tôn giáo, ngăn chặn kịp thời các hoạt động mua bán, lấn chiếm đất đai và truyền đạo trái phép.
 
    Triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị; công khai, minh bạch các quy hoạch, cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia, hưởng ứng các đợt thi đua, các cuộc thi về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do Trung ương, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phát động; cử cán bộ tham gia tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức.
Trần Ngọc Hiền
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân

Đăng lúc: 02/04/2016 08:36:24 (GMT+7)

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các ngành khối nội chính phối hợp đánh giá tình hình cơ sở, chỉ đạo các ban, ngành, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Triển khai kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự tại Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Lãnh đạo các cấp, các ngành phối hợp xử lý, giải quyết đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện xử lý, giải quyết các vấn đề, mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, đông người, hình thành “điểm nóng”, đảm bảo để các doanh nghiệp hoạt động bình thường. Một số vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp kéo dài đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm.
 
    Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiến hành thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 15 đơn vị.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2016 của huyện Thọ Xuân. Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát các quy định chưa phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và an ninh nông thôn; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc nổi cộm, phức tạp, bức xúc ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh; giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến tôn giáo, ngăn chặn kịp thời các hoạt động mua bán, lấn chiếm đất đai và truyền đạo trái phép.
 
    Triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị; công khai, minh bạch các quy hoạch, cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia, hưởng ứng các đợt thi đua, các cuộc thi về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do Trung ương, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phát động; cử cán bộ tham gia tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức.
Trần Ngọc Hiền
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Thủ tục hành chính