Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

 

 

                                               

"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân; tranh thủ thời cơ thuận lợi, tạo bước đột phá để phát triển

kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng thành công

xã nông thôn mới nâng cao và đạt các tiêu chí cơ sở hạ tầng

của phường trước năm 2025"

 

 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

* Về Kinh tế (12 chỉ tiêu)

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm ( đến năm 2025 ): 74 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến  năm 2025: 25 ha

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm 2.474 tấn.

4. Diện tích, năng suất cây trồng chủ yếu năm 2025 là 514 ha, trong đó: 

          - Cây lúa: 254 ha; năng suất 60 tạ/ha; sản lượng 1.524 tấn.

          - Cây ngô: 190 ha; năng suất 50 tạ/ha; sản lượng 950 tấn.

          - Cây lạc: 10 ha; năng suất 30 tạ/ha; sản lượng 30 tấn.

          - Cây mía: 40 ha; năng suất 800 tạ/ha; sản lượng 3.200 tấn.

          - Cây dong, cây sắn: 20 ha; năng suất 500 tạ/ha; sản lượng 1000 tấn.

5. Số lượng sản phẩm OCOP được xếp hạng đến năm 2025: 01 sản phẩm.

6. Tổng đàn gia súc, gia cầm 16.400 con.

 Đàn trâu 200 con; đàn bò 400 con; đàn lợn 800 con; gia cầm 15.000 con.

7. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 50 tấn.

8. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 35 doanh nghiệp.

9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 15%.

10. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.

Trong đó: Tỉ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 11,1%.

11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện) được cứng hóa hàng năm: 100%.

12. Đến năm 2025 cơ bản đạt các chỉ tiêu về hạ tầng theo tiêu chí phường.

* Về Văn hóa – xã hội (8 chỉ tiêu)

13. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 01%.

14. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm: 0,2%.

15. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025: 4,2%.

16. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2025: 95%.

17. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 97%.

18. Tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng hàng năm: 100%.

19. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm: 95%.

20. Tỷ lệ làng, thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 11,1%.

* Về môi trường (3 chỉ tiêu)

21. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025: 6,9%

22. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025: 100%.

Trong đó: Tỉ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch năm 2025: 100%.

23. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 98%.

* Về QP – AN (1 chỉ tiêu)

24. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025: 89%.

* Về xây dựng đảng(2 chỉ tiêu)

25. Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 15 đảng viên.

26. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 80%.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Tập trung tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn theo hướng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh hóa.

2. Tăng cường chỉ đạo giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu và đạt các tiêu chí cơ sở hạ tầng của phường trước năm 2025.

    3. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thông chính trịnh trong sạch, vững mạnh. 

Thủ tục hành chính