Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

Xã Thọ Xương là vùng đất cổ bên dòng lương giang, nguyên là vùng đất thuộc huyện vô biên quận Cửu Chân - Thời các vua Hùng dựng nước. Dưới thời lý Thọ Xương thuộc huyện cổ lôi, chấn Thanh Hoa, năm Thuận Thiên thứ nhất 1428 vua Lê Thái Tổ chia cả nước thành 5 đạo, Thọ Xương thuộc đạo Hải Tây. Sau cách mạng tháng 8 thành công. Tổng Mục Sơn được chia làm 3 xã: gồm Nam Sơn - Mục Sơn và Phượng Triều, đến tháng 5/1949, ba xã trên được hợp nhất thành một xã có tên gọi là xã Thọ Xương. Tháng 5 năm 1954. Hoà bình lập lại trên miền bắc xã Thọ Xương lại được tách ra làm 2 xã: Thọ Xương và Xuân Phú, Đến Tháng 4/1991. Trước yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới Thọ Xương lại tách một phần đất đai và dân cư thành lập Thị Trấn Lam Sơn đến đầu năm 2010 tiếp nhận ba đơn vị Thuộc Thị Trấn Sao Vàng (thôn 16A, 16B, 385). Thọ Xương ngày nay là một trong 30 xã, thị trấn thuộc Huyện Thọ Xuân.

                 Trước khi thực hiện sát nhập thôn theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã Thọ Xương có 15 thôn (Thôn Hữu Lễ 1, Thôn Hữu Lễ 2, Thôn Hữu Lễ 3, Thôn Hữu Lễ 4, Thôn Luận Văn 1, Thôn Luận Văn 2, Thôn Thủ Trinh, Thôn Dụng Hòa, Thôn Ca Lạc, Thôn Mục Ngoại, Thôn Làng May, Thôn 16a, Thôn 16b, thôn 385).

Sau khi thực hiện sát nhập thôn theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân còn 9 thôn đó là Thôn Hữu Lễ 1, Thôn Hữu Lễ 2, Thôn Hữu Lễ 3, Thôn Hữu Lễ 4, Thôn Luận Văn , Thôn Thủ Trinh, Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9.)

1. Vị trí địa lý:

-         Phía tây giáp xã Xuân Bái.

-          Phía đông giáp thị trấn Lam Sơn, công ty đường Lam Sơn.

-          Phía nam giáp huyện Thường Xuân.

-          Phía bắc giáp huyện Ngọc Lạc.

2.   Diện tích và địa hình:

 Xã có tổng diện tích tự nhiên là: 1020,84ha, tổng số khẩu trên địa bàn xã 7809 khẩu gồm 2278 hộ.

3.   Khí hậu và đất đai:

  Thọ Xương thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa (Đặc điểm chung của khu vực bắc trung bộ): khô hanh giá rét về mùa đông - chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nóng bức về mùa hè - chịu ảnh hưởng của gió phơn tây nam (gió Lào). Trong năm có 4 mùa rõ rệt: Xuân, hạ, thu, đông.

 Đất đai gồm có đất đồi, đất cát, cát pha thịt nhẹ, đất thịt, đất phù sa.

4. Dân cư:

Dân số phát triển đồng đều có đường xá đi lại thuận lợi, ổn định chính trị, kinh tế phát triển, đới sống nhân dân ổn định nâng cao. Văn hoá xã hội phong phú, mang nhiều bản sắc nhiều vùng trong nước, dân tộc chủ yếu là dân tộc kinh, có trên 60% dân số là theo đạo công giáo sinh sống ở 6 thôn.

Phương Nam  

Thủ tục hành chính