Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

20200421_092006_0013.JPG
Một góc trung tâm xã Thọ Xương (Thọ Xuân).

            Đồng chí Phạm Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Thọ Xương cho biết: Là xã vùng trung du của huyện Thọ Xuân, có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.000 ha. Toàn xã có 9 thôn, với tổng số 2.330 hộ, trên 8.000 nhân khẩu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, gắn với xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chí phường trước năm 2025. Để đạt được mục tiêu đề ra, căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Xương đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao một cách toàn diện, rộng khắp và hiệu quả.

         Là xã vùng trung du của huyện Thọ Xuân, có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.000 ha. Toàn xã có 9 thôn, với tổng số 2.330 hộ, trên 8.000 nhân khẩu.

            Theo đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Để Nhân dân hiểu, đồng thuận, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, xã tập trung chỉnh trang, củng cố một số tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng chưa cao và hoàn thiện các tiêu chí khó, như: tiêu chí vườn mẫu, môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự... Với quan điểm xây dựng NTM nâng cao phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. Với phương châm "lấy sức dân để lo cho dân", Nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng NTM nâng cao và Nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ. Do đó, trong những năm qua, xã Thọ Xương luôn ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp, tiếp tục đầu tư hệ thống đường giao thông, mương tưới phục vụ sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, điển hình như mô hình trồng cây ăn quả; mô hình liên kết bao tiêu mía nguyên liệu với Công ty CP Mía đường Lam Sơn... Từ sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy nội lực của địa phương, đồng thời tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, đến cuối năm 2021 Thọ Xương được công nhận xã NTM nâng cao.

          Hiện nay, trên địa bàn xã Thọ Xương có 1 siêu thị, 2 khu đô thị, hơn 30 doanh nghiệp, trên 100 hộ kinh doanh dịch vụ... Thu nhập bình quân đầu người của địa phương năm 2022 đạt trên 58 triệu đồng; 100% đường xã được nhựa hóa; 100% đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trên 95,8%; cơ sở vật chất cho trường mầm non, tiểu học bảo đảm các tiêu chí theo quy định...

             Ngay sau khi được công nhận xã NTM nâng cao, căn cứ vào các tiêu chí về xây dựng từ xã lên phường, UBND xã Thọ Xương đã chỉ đạo rà soát, đánh giá sát từng tiêu chí, xác định rõ từng nhiệm vụ xây dựng lộ trình để xây dựng xã NTM kiểu mẫu và có lộ trình từ xã lên phường để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch khu trung tâm xã; hệ thống giao thông, đèn chiếu sáng, cống thoát nước chính, khu đô thị, cây xanh công cộng... Xây dựng, lập quy hoạch các khu dân cư theo quy hoạch đô thị; tranh thủ các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng về giao thông, giáo dục; cơ sở vật chất văn hóa. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại để tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp... Hiện nay, trên địa bàn xã Thọ Xương có 1 siêu thị, 2 khu đô thị, hơn 30 doanh nghiệp, trên 100 hộ kinh doanh dịch vụ... Thu nhập bình quân đầu người của địa phương năm 2022 đạt trên 58 triệu đồng; 100% đường xã được nhựa hóa; 100% đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trên 95,8%; cơ sở vật chất cho trường mầm non, tiểu học bảo đảm các tiêu chí theo quy định...

          Với phương châm thực hiện "Kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội", thời gian tới, xã Thọ Xương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, kết hợp xây dựng NTM kiểu mẫu và xây dựng đô thị theo phương châm "làng trong phố", "phố trong làng", theo lộ trình đưa xã trở thành phường.

              Không chỉ quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Xương luôn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Với phương châm thực hiện "Kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội", thi gian tới, xã Thọ Xương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, kết hợp xây dựng NTM kiểu mẫu và xây dựng đô thị theo phương châm "làng trong phố", "phố trong làng", theo lộ trình đưa xã trở thành phường.

Nguồn: Minh Hiếu Baothanhhoa.vn

  

Thủ tục hành chính