Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

DANH SÁCH, SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA  CÁN BỘ XÃ, THÔN, 

UBND XÃ THỌ XƯƠNG

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN THÔN

ĐIỆN THOẠI

 

TT Đảng ủy - HĐND

 

 

1

NGUYỄN VĂN TÚ

BTĐU

0949087981

2

NGÔ VĂN HÀ

PBT TTĐU

0374955996

3

NGUYỄN VĂN HÙNG

PCT HĐND

0934948555

 

Cán bộ, CC UBND

 

 

4

PHẠM ĐÌNH LỰC

CT UBND

0942789044

5

LÊ NGỌC TRUNG

PCT UBND

0985705181

6

NGUYỄN VĂN THIỀU

CC VP - TK

0904969434

7

NGUYỄN VĂN THÀ

CC ĐCXD

0988728909

 8

LÊ PHƯƠNG NAM

CC VHXH

0904712456

9

TRẦN THỊ NHUNG

CCT TC-KT

0799099928

10

NGUYỄN VĂN BẮC                             

CC TP-HT

0393998590

 

MTTQ, các đoàn thể

 

 

11

TRẦN VĂN HẢO

CT MTTQ

0949125223

12

LÊ TRUNG HIẾU

CT Hội Nông dân

0904712887

13

NGUYỄN THỊ HÀ

CT Hội Phụ nữ

0947179795

14

LÊ DUY NGỌC

CT Cựu chiến binh

0796173887

15

LÊ THỊ THANH TUYỀN

BT ĐTNCS HCM, KNV

0961596983

 

HTX DV NN

 

 

16

NGUYỄN TÂY NGUYÊN

GĐ HTXNN

0902129387

17

PHAN BA TÀI                               

GĐ HTXNN

0949789268

18

NGUYỄN HỮU ÂN

KT HTXNN

0852460799

19

HÀ THỊ CHIÊN

TQ HTXNN

 

 

Cán bộ bán chuyê trách, hội đặc thù

 

 

20

TRỊNH VĂN NHẤT

PCT Hội Nông dân

0977980813

21

NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

PCHTQS

0948103583

22

NGÔ VĂN DƯỠNG

PCT CCB, CT TNXP

0348007859

23

LÊ THỊ THUẬN

PCT hội PN, CT hội CTĐ

0969396797

24

HÀ THANH VƯƠNG

PCN UBKT, CT hội LV

0977041678

25

NGUYỄN THỊ HẠNH

VH TT TT

0911589686

26

NGUYỄN THỊ LAN

CT Da cam

0912800398

27

NGUYỄN VĂN BỐN

Thú y

0904567604

28

NGUYỄN VĂN THỊNH

PCT MTTQ, Văn thư - TQ

0977578055

29

 NGUYỄN XUÂN DÂN

CT NCT, CT NTT TMC

0399153262

 

Ban công an

 

 

30

CAO MINH QUANG

Trưởng CA

0823588888

31

LÊ THANH TÂN  

Phó CA

0984527766

32

LÊ XUÂN QUÝ

CA viên

0373577543

 

Chạy công văn, bảo vệ

 

 

33

NGUYỄN VĂN HÀNH

Chạy công văn

0904991469

34

NGUYỄN VĂN HỢP

Bảo vệ

0848103686

 

Trưởng thôn

 

 

1

NGUYỄN VĂN ĐẠI

Hữu Lễ 1

0982137150

2

NGUYỄN HUY HÒA

Hữu Lễ 2

0783106968

3

NGUYỄN VĂN ĐÔ

Hữu Lễ 3

0332368772

4

LÊ NGỌC THẢO

Hữu Lễ 4

0705211171

5

LÊ VĂN HỢP

Luận Văn

0984118281

6

TRỊNH ĐĂNG XUÂN

Thủ Trinh

0355324147

7

NGUYỄN TRÍ BÀN

Thôn 7

0949125207

8

MÃ VĂN CHÚC

Thôn 8

0977858326

9

ĐỖ CHÍ ÂN

Thôn 9

0987612600

 

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

1

NGUYỄN VĂN ĐẠI

Hữu Lễ 1

0982137150

2

LÊ PHÚ LÂN

Hữu Lễ 2

0942877669

3

NGUYỄN HỒNG NHẬT

Hữu Lễ 3

0398941723

4

NGUYỄN TRỌNG HÀO

Hữu Lễ 4

0949125248

5

NGUYỄN NGỌC HƠN

Luận Văn

0936709877

6

HOÀNG MẠNH HOAN

Thủ Trinh

0363696615

7

NGUYỄN CHÍ THOẠI

Thôn 7

0942562166

8

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Thôn 8

0942789315

9

NGUYỄN XUÂN QUÝ

Thôn 9

0944584656

 

Hiệu trưởng 3 trường

 

 

1

VÕ THỊ THÚY

MN

0984192812

2

ĐỖ THỊ NĂM

Quyền HT Tiểu học

0936440689

3

ĐỖ THỊ HUYỀN

THCS

0936274194

 

Trạm y tế

 

 

1

LÊ KIM TUYẾN

Phụ trách TYT

0978671396

  

Thủ tục hành chính