Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

Ngày 29/6/2021, BCĐ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đã ban hành Phương án tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 01/07/2021 10:53:29

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong 03 ngày 07, 08, 09 tháng 7 năm 2021, với 4 điểm thi tại THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Lam Kinh và THPT Thọ Xuân 5.

Ngày 29/6/2021, BCĐ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đã ban hành Phương án tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

               Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong 03 ngày 07, 08, 09 tháng 7 năm 2021, với 4 điểm thi tại THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Lam Kinh và THPT Thọ Xuân 5.

Ngày 6/7/2021, buổi sáng 08 giờ 00 Hội đồng thi tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; buổi chiều 14 giờ 00 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

Thi chính thức vào các ngày 07,08/7/2021; Ngày 7/7/2021, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, giờ làm bài chính thức 7 giờ 35; buổi chiều thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút, giờ làm bài chính thức 14 giờ 20; Ngày 8/7/2021, buổi sáng thi sinh thi các bài thi KHTN (theo thứ tự gồm Vật lý , Hóa học, Sinh học) và bài thi KHXH (theo thứ tự gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian mỗi bài thi 50 phút, thời gian làm bài chính thức các môn thi ở mỗi bài thi là 7 giờ 35; 8 giờ 35, 9 giờ 35; buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, thời gian làm bài chính thức 14 giờ 20 phút; Ngày 09/7/2021 thi dự phòng.

Về bài thi, mỗi thí sinh thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01  bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT) hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí (đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:  Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (bao gồm thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi;  thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước) phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;  Đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (bao gồm thí sinh đã học xong chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; thí sinh đã học xong chương trình GDTX cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước) phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, thí sinh có thể đăng ký dự thi (ĐKDT) thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng;

Thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp) để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm); Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Nguồn tin bài: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

  

Ngày 29/6/2021, BCĐ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đã ban hành Phương án tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đăng lúc: 01/07/2021 10:53:29 (GMT+7)

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong 03 ngày 07, 08, 09 tháng 7 năm 2021, với 4 điểm thi tại THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Lam Kinh và THPT Thọ Xuân 5.

Ngày 29/6/2021, BCĐ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đã ban hành Phương án tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

               Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong 03 ngày 07, 08, 09 tháng 7 năm 2021, với 4 điểm thi tại THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Lam Kinh và THPT Thọ Xuân 5.

Ngày 6/7/2021, buổi sáng 08 giờ 00 Hội đồng thi tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; buổi chiều 14 giờ 00 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

Thi chính thức vào các ngày 07,08/7/2021; Ngày 7/7/2021, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, giờ làm bài chính thức 7 giờ 35; buổi chiều thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút, giờ làm bài chính thức 14 giờ 20; Ngày 8/7/2021, buổi sáng thi sinh thi các bài thi KHTN (theo thứ tự gồm Vật lý , Hóa học, Sinh học) và bài thi KHXH (theo thứ tự gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian mỗi bài thi 50 phút, thời gian làm bài chính thức các môn thi ở mỗi bài thi là 7 giờ 35; 8 giờ 35, 9 giờ 35; buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, thời gian làm bài chính thức 14 giờ 20 phút; Ngày 09/7/2021 thi dự phòng.

Về bài thi, mỗi thí sinh thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01  bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT) hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí (đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:  Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (bao gồm thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi;  thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước) phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;  Đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (bao gồm thí sinh đã học xong chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; thí sinh đã học xong chương trình GDTX cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước) phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, thí sinh có thể đăng ký dự thi (ĐKDT) thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng;

Thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp) để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm); Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Nguồn tin bài: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính