Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

HUYỆN THỌ XUÂN THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP KHÂU ĐỘT PHÁ VỀ "PHÁT TRIỂN, HOÀN THIỆN KẾT CẤU HẠ TẦNG, TẬP TRUNG VÀO HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ" GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 15/05/2024 00:00:00

Trong 03 năm thực hiện khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng tâm vào hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Thọ Xuân, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự giúp đỡ của cấp trên, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của Nhân dân trong huyện, việc phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng tâm vào hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những kết quả tích cực.


 

 

Screenshot_20240420-082109_Chrome.jpg(Dự án khu dân cư mới xã Xuân Lai)

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 15/7/2021 của Huyện ủy Thọ Xuân về Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng tâm vào hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện Thọ Xuân về việc thông qua Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 01/6/2023 về việc thông qua Đề án Xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng phường trên địa bàn huyện Thọ Xuân, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025. 

 

 

Screenshot_20240202-212923_YouTube.jpg( Tuyến đường đôi thị trấn Thọ Xuân)

Công tác triển khai, thực hiện khâu đột phá đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ vào nghị quyết, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án, GPMB, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau khi Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153, ngày 27/03/2023, UBND huyện đã tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị và đô thị nông thôn, kết quả, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 14/9/2023; 

 

 

T 5 (4).png( Tuyến đường trục chính xã Xuân Lai)

Đối với quy hoạch đô thị, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Thọ Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn-Sao Vàng đã được Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với quy hoạch nông thôn, đã hoàn thành lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 19/19 xã; Kịp thời công bố, công khai các quy hoạch, cơ chế chính sách về ưu đãi, trên hệ thống Trang thông tin điện tử của huyện; Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, tích cực đầu mối với UBND tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam quan tâm đầu tư nâng cấp nền, mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn huyện. Đồng thời, đã tích cực đầu mối với Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng Sở Công thương để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ từ nguồn vốn tiết kiệm năng lượng của tỉnh; Tập trung chỉ đạo và hoàn thành GPMB đối với các dự án trọng điểm tỉnh đầu tư trên địa bàn như: Đường từ thành phố Thanh Hóa nối Cảng Hàng không Thọ Xuân; Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi Xuân Tín; Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện đầu tư mở mới 07 tuyến đường kết nối giữa các vùng, để từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, góp phần kết nối huyện Thọ Xuân với các huyện trong khu vực; kết nối trung tâm của huyện tới trung tâm các xã, nâng cao năng lực vận tải, giao thông được thông suốt, an toàn.

 

 

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện Thọ Xuân

  

HUYỆN THỌ XUÂN THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP KHÂU ĐỘT PHÁ VỀ "PHÁT TRIỂN, HOÀN THIỆN KẾT CẤU HẠ TẦNG, TẬP TRUNG VÀO HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ" GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đăng lúc: 15/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Trong 03 năm thực hiện khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng tâm vào hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Thọ Xuân, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự giúp đỡ của cấp trên, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của Nhân dân trong huyện, việc phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng tâm vào hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những kết quả tích cực.


 

 

Screenshot_20240420-082109_Chrome.jpg(Dự án khu dân cư mới xã Xuân Lai)

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 15/7/2021 của Huyện ủy Thọ Xuân về Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng tâm vào hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện Thọ Xuân về việc thông qua Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 01/6/2023 về việc thông qua Đề án Xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng phường trên địa bàn huyện Thọ Xuân, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025. 

 

 

Screenshot_20240202-212923_YouTube.jpg( Tuyến đường đôi thị trấn Thọ Xuân)

Công tác triển khai, thực hiện khâu đột phá đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ vào nghị quyết, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án, GPMB, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau khi Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153, ngày 27/03/2023, UBND huyện đã tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị và đô thị nông thôn, kết quả, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 14/9/2023; 

 

 

T 5 (4).png( Tuyến đường trục chính xã Xuân Lai)

Đối với quy hoạch đô thị, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Thọ Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn-Sao Vàng đã được Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với quy hoạch nông thôn, đã hoàn thành lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 19/19 xã; Kịp thời công bố, công khai các quy hoạch, cơ chế chính sách về ưu đãi, trên hệ thống Trang thông tin điện tử của huyện; Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, tích cực đầu mối với UBND tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam quan tâm đầu tư nâng cấp nền, mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn huyện. Đồng thời, đã tích cực đầu mối với Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng Sở Công thương để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ từ nguồn vốn tiết kiệm năng lượng của tỉnh; Tập trung chỉ đạo và hoàn thành GPMB đối với các dự án trọng điểm tỉnh đầu tư trên địa bàn như: Đường từ thành phố Thanh Hóa nối Cảng Hàng không Thọ Xuân; Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi Xuân Tín; Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện đầu tư mở mới 07 tuyến đường kết nối giữa các vùng, để từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, góp phần kết nối huyện Thọ Xuân với các huyện trong khu vực; kết nối trung tâm của huyện tới trung tâm các xã, nâng cao năng lực vận tải, giao thông được thông suốt, an toàn.

 

 

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện Thọ Xuân

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính