Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

Chào mừng ngày quốc tế Gia đình 15/5

Ngày 15/05/2024 00:00:00

Chúng ta đều biết, gia đình có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển xã hội của mỗi quốc gia và toàn cầu - là một trong những nhân tố chính giúp thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi đất nước, đồng thời là phương tiện hiệu quả giúp chăm sóc, bảo vệ và phát triển của các thành viên trong xã hội.

              10-20230511150031695.jpg
          Ngày 20/9/1993, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 15/5 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Gia đình. Đây là dịp để nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến gia đình và các tiến trình xã hội, kinh tế và nhân khẩu học ảnh hưởng đến gia đình.

https://saovang.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/637330527.html

     Ngày Quốc tế Gia đình là cơ hội để hiểu rõ hơn những vấn đề mà các gia đình phải đối mặt và khuyến khích các sáng kiến thích hợp. Ngày kỷ niệm này đã trở thành một nhân tố mạnh mẽ huy động sự tham gia của tất cả các Quốc gia nhằm tìm cách ứng phó với những vấn đề đặt ra đối với các gia đình trong mỗi xã hội. Ngày Quốc tế Gia đình cũng là một cơ hội để làm nổi bật tinh thần đoàn kết, tập hợp các gia đình vào chung một nỗ lực nhằm xây dựng cuộc sống với chất lượng tốt hơn.

     Trong bối cảnh thế giới hiện nay, không thể phủ nhận nhiều vai trò mới của các gia đình trong tiến trình phát triển xã hội. Đặc biệt là trong các vấn đề về giảm  nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, an ninh và duy trì hòa bình. Mỗi quốc gia đều có một chiến lược tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhẳm nâng cao nhận thức về sự thay đổi của thời đại tác động đến mỗi gia đình.

 


Quốc tế gia đình, 15.05

      Vấn đề cốt lõi đó là cần phải phát huy vai trò và gìn giữ truyền thống của Gia đình Việt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Gia đình tốt thì xã hội mới tốt; xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn; hạt nhân của xã hội là gia đình". Những lời dạy ấy đã thấm sâu trong mỗi người con đất Việt, góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc, đó là lòng nhân hậu, thủy chung, sự đoàn kết, sẻ chia, gắn bó trong mỗi gia đình cũng như trong cả cộng đồng, đất nước.

 


https://saovang.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/637330529.html

      Trong nhiều năm qua, vấn đề gia đình đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã nêu rõ: “Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia đình văn hóa. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội.”

    Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mỗi người con Việt Nam đều luôn mang trong mình tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về gia đình, quê hương để nỗ lực có những đóng góp hiệu quả cho sự thịnh vượng của gia đình, đất nước. Gia đình Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là một giá trị bền vững và có sức sống mạnh mẽ. Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, là một thiết chế cơ bản của xã hội, là tổ ấm, nơi nương tựa quan trọng nhất của mỗi con người.

     Ngày Quốc tế Gia đình là cơ hội để hiểu rõ hơn những vấn đề mà các gia đình phải đối mặt và cùng nhau vượt qua những thách thức khó khăn của dịch bệnh, thiên tai. Từ đó mỗi gia đình cần phát huy vai trò chủ chốt đối với đời sống xã hội, góp phần đảm bảo sự hạnh phúc và khỏe mạnh cho từng thành viên, chăm lo và giáo dục trẻ nhỏ, phụng dưỡng người già.

       Đặc biệt, các chính sách lấy gia đình làm trọng tâm có thể đóng góp vào việc hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, hỗ trợ các mục tiêu  giảm nghèo, bảo đảm sự khỏe mạnh và hạnh phúc cho từng thành viên thuộc mọi lứa tuổi, bảo đảm cơ hội được học tập và hoàn thành mục tiêu bình đẳng giới.

  

  

Chào mừng ngày quốc tế Gia đình 15/5

Đăng lúc: 15/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Chúng ta đều biết, gia đình có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển xã hội của mỗi quốc gia và toàn cầu - là một trong những nhân tố chính giúp thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi đất nước, đồng thời là phương tiện hiệu quả giúp chăm sóc, bảo vệ và phát triển của các thành viên trong xã hội.

              10-20230511150031695.jpg
          Ngày 20/9/1993, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 15/5 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Gia đình. Đây là dịp để nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến gia đình và các tiến trình xã hội, kinh tế và nhân khẩu học ảnh hưởng đến gia đình.

https://saovang.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/637330527.html

     Ngày Quốc tế Gia đình là cơ hội để hiểu rõ hơn những vấn đề mà các gia đình phải đối mặt và khuyến khích các sáng kiến thích hợp. Ngày kỷ niệm này đã trở thành một nhân tố mạnh mẽ huy động sự tham gia của tất cả các Quốc gia nhằm tìm cách ứng phó với những vấn đề đặt ra đối với các gia đình trong mỗi xã hội. Ngày Quốc tế Gia đình cũng là một cơ hội để làm nổi bật tinh thần đoàn kết, tập hợp các gia đình vào chung một nỗ lực nhằm xây dựng cuộc sống với chất lượng tốt hơn.

     Trong bối cảnh thế giới hiện nay, không thể phủ nhận nhiều vai trò mới của các gia đình trong tiến trình phát triển xã hội. Đặc biệt là trong các vấn đề về giảm  nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, an ninh và duy trì hòa bình. Mỗi quốc gia đều có một chiến lược tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhẳm nâng cao nhận thức về sự thay đổi của thời đại tác động đến mỗi gia đình.

 


Quốc tế gia đình, 15.05

      Vấn đề cốt lõi đó là cần phải phát huy vai trò và gìn giữ truyền thống của Gia đình Việt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Gia đình tốt thì xã hội mới tốt; xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn; hạt nhân của xã hội là gia đình". Những lời dạy ấy đã thấm sâu trong mỗi người con đất Việt, góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc, đó là lòng nhân hậu, thủy chung, sự đoàn kết, sẻ chia, gắn bó trong mỗi gia đình cũng như trong cả cộng đồng, đất nước.

 


https://saovang.thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/637330529.html

      Trong nhiều năm qua, vấn đề gia đình đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã nêu rõ: “Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia đình văn hóa. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội.”

    Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mỗi người con Việt Nam đều luôn mang trong mình tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về gia đình, quê hương để nỗ lực có những đóng góp hiệu quả cho sự thịnh vượng của gia đình, đất nước. Gia đình Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là một giá trị bền vững và có sức sống mạnh mẽ. Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, là một thiết chế cơ bản của xã hội, là tổ ấm, nơi nương tựa quan trọng nhất của mỗi con người.

     Ngày Quốc tế Gia đình là cơ hội để hiểu rõ hơn những vấn đề mà các gia đình phải đối mặt và cùng nhau vượt qua những thách thức khó khăn của dịch bệnh, thiên tai. Từ đó mỗi gia đình cần phát huy vai trò chủ chốt đối với đời sống xã hội, góp phần đảm bảo sự hạnh phúc và khỏe mạnh cho từng thành viên, chăm lo và giáo dục trẻ nhỏ, phụng dưỡng người già.

       Đặc biệt, các chính sách lấy gia đình làm trọng tâm có thể đóng góp vào việc hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, hỗ trợ các mục tiêu  giảm nghèo, bảo đảm sự khỏe mạnh và hạnh phúc cho từng thành viên thuộc mọi lứa tuổi, bảo đảm cơ hội được học tập và hoàn thành mục tiêu bình đẳng giới.

  

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính