Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

Xã Thọ Xương tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024

Ngày 03/10/2023 15:03:31

Chiều ngày 02/10/2023, UBND xã Thọ Xương đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024. Về dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Đình Lực, PBT Đảng ủy, CT UBND, Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã, về dự lễ phát động còn có các đồng chí trong BCH đảng bộ, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, cán bộ ban chuyên trách xã và các học viên là bí thư chi bộ, thôn trưởng 9 thôn, chi hội trưởng hội khuyến học trong xã.

 

                tâm.jpg

               Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tổ chức gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27; Nghị quyết số số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030".

                hoi nghi.jpg

               Thông qua Lễ phát động, các đại biểu và học viên đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm học 2022-2023 và phát động phong trào khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của "Học tập suốt đời", vai trò của TTHTCĐ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh... Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, Dòng họ học tập, Gia đình học tập, Công dân học tập giai đoạn 2021-2030.

             Phát biểu chỉ đạo  tại buổi lễ Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những thành tích mà Trung tâm học tập cộng đồng xã đã đạt được trong năm học 2022- 2023. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Chủ đề của Tuần Lễ: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số". Vì vậy cần đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động của trung tâm trong việc tổ chức các lớp tập huấn để nhân dân được tiếp cận với chuyển đổi số; Phát động đến toàn thể cán bộ và nhân dân hưởng ứng phong trào học tập thường xuyên, suốt đời "học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả" qua đó thúc đẩy xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030".

Tin bài: Phương Nam -  CC VH-XH

  

Xã Thọ Xương tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024

Đăng lúc: 03/10/2023 15:03:31 (GMT+7)

Chiều ngày 02/10/2023, UBND xã Thọ Xương đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024. Về dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Đình Lực, PBT Đảng ủy, CT UBND, Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã, về dự lễ phát động còn có các đồng chí trong BCH đảng bộ, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, cán bộ ban chuyên trách xã và các học viên là bí thư chi bộ, thôn trưởng 9 thôn, chi hội trưởng hội khuyến học trong xã.

 

                tâm.jpg

               Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tổ chức gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27; Nghị quyết số số 06-NQ/HU, ngày 12/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030".

                hoi nghi.jpg

               Thông qua Lễ phát động, các đại biểu và học viên đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm học 2022-2023 và phát động phong trào khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của "Học tập suốt đời", vai trò của TTHTCĐ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh... Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, Dòng họ học tập, Gia đình học tập, Công dân học tập giai đoạn 2021-2030.

             Phát biểu chỉ đạo  tại buổi lễ Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những thành tích mà Trung tâm học tập cộng đồng xã đã đạt được trong năm học 2022- 2023. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Chủ đề của Tuần Lễ: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số". Vì vậy cần đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động của trung tâm trong việc tổ chức các lớp tập huấn để nhân dân được tiếp cận với chuyển đổi số; Phát động đến toàn thể cán bộ và nhân dân hưởng ứng phong trào học tập thường xuyên, suốt đời "học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả" qua đó thúc đẩy xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030".

Tin bài: Phương Nam -  CC VH-XH

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính