Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Ngày 10/03/2023 16:55:55

Chiều ngày 10/3/2023, Đảng ủy – UBND xã Thọ Xương Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

z4171147182206_a7818dd596f71ef3ed2ef2ba16787181.jpg
              Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Ngô Văn Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Phạm Đình Lực - Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND xã, cùng với các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã; Chủ tịch, PCT UBMTTQ, trưởng, phó  các đoàn thể, cán bộ công chức, bán chuyên trách xã; các đồng chí bí thư chi bộ , trưởng thôn, chi hội trưởng câu lạc bộ hưu trí Lam Sơn, Giám đốc HTXNN và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong hội nghị.
              z4171147203696_301e12748db33493438c71e338cf9bea.jpg

Thực hiện học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TV/ và các chuyên đề toàn khóa của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Hằng năm Đảng ủy xã đều quán triệt, triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với với cam kết thực Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đến các chi bộ và đảng viên tham gia đăng ký, đánh giá việc đăng ký, nội dung đăng ký  của các tập thể chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ nghị quyết đảng bộ, chi bộ đề ra. Đối với cá nhân chủ yếu  đăng ký các nội dung học tập theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, chống lảng phí ..

          Trong 02 năm Đảng ủy xã Thọ Xương tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ do đồng chí bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Sau học tập chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) theo mẫu gợi ý của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cụ thể hoá của các cấp ủy, địa phương.
               z4171454654175_29f2fd26c81737398a91b6e21b819efd.jpg

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương như chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu được cán bộ đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực ủng hộ tham gia góp phần cùng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng  đạt xã NTM nâng cao năm 2021.

 Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao cấp ủy, ban thôn Luận Văn  đã vận động nhân dân hiến đất mở rông đường , đến nay sau 2 đợt hiến đất Cấp ủy ban thôn đã vận động được 42 hộ với diện tích 1350 m2.  Con đường mới hoàn thành đượng nhân dân phấn khởi tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng, thông thương hàng hóa thuận lợi

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; Trong quá trình thực hiện cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo...
              z4171453593165_c48ee4f2899ca1dad0c0828815456429.jpg
              z4171290964721_4e0d838c9926440f39569a09815ece1f.jpg

Tại Hội nghị, Đảng ủy - UBND xã đã khen thưởng cho 10 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.
               Một số hình ảnh Hội nghị:
               z4171456962793_6fff07b8e33e12a579fc9ebea16b37d5.jpg
               z4171456938573_abb53acf0634442751bed1601f8aeecf.jpg
               z4171457038489_18e9ac2ceab326e12501ed9d70cf43f6.jpg
               z4171147203696_301e12748db33493438c71e338cf9bea.jpg
               z4171456958936_bd789c91e7995faac46240a2749e3b59.jpg
               

Ảnh, tin bài: Phương Nam - CC VHXH

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Đăng lúc: 10/03/2023 16:55:55 (GMT+7)

Chiều ngày 10/3/2023, Đảng ủy – UBND xã Thọ Xương Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

z4171147182206_a7818dd596f71ef3ed2ef2ba16787181.jpg
              Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Ngô Văn Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Phạm Đình Lực - Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND xã, cùng với các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã; Chủ tịch, PCT UBMTTQ, trưởng, phó  các đoàn thể, cán bộ công chức, bán chuyên trách xã; các đồng chí bí thư chi bộ , trưởng thôn, chi hội trưởng câu lạc bộ hưu trí Lam Sơn, Giám đốc HTXNN và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong hội nghị.
              z4171147203696_301e12748db33493438c71e338cf9bea.jpg

Thực hiện học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TV/ và các chuyên đề toàn khóa của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Hằng năm Đảng ủy xã đều quán triệt, triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với với cam kết thực Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đến các chi bộ và đảng viên tham gia đăng ký, đánh giá việc đăng ký, nội dung đăng ký  của các tập thể chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ nghị quyết đảng bộ, chi bộ đề ra. Đối với cá nhân chủ yếu  đăng ký các nội dung học tập theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, chống lảng phí ..

          Trong 02 năm Đảng ủy xã Thọ Xương tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ do đồng chí bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Sau học tập chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) theo mẫu gợi ý của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cụ thể hoá của các cấp ủy, địa phương.
               z4171454654175_29f2fd26c81737398a91b6e21b819efd.jpg

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương như chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu được cán bộ đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực ủng hộ tham gia góp phần cùng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng  đạt xã NTM nâng cao năm 2021.

 Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao cấp ủy, ban thôn Luận Văn  đã vận động nhân dân hiến đất mở rông đường , đến nay sau 2 đợt hiến đất Cấp ủy ban thôn đã vận động được 42 hộ với diện tích 1350 m2.  Con đường mới hoàn thành đượng nhân dân phấn khởi tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng, thông thương hàng hóa thuận lợi

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; Trong quá trình thực hiện cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo...
              z4171453593165_c48ee4f2899ca1dad0c0828815456429.jpg
              z4171290964721_4e0d838c9926440f39569a09815ece1f.jpg

Tại Hội nghị, Đảng ủy - UBND xã đã khen thưởng cho 10 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.
               Một số hình ảnh Hội nghị:
               z4171456962793_6fff07b8e33e12a579fc9ebea16b37d5.jpg
               z4171456938573_abb53acf0634442751bed1601f8aeecf.jpg
               z4171457038489_18e9ac2ceab326e12501ed9d70cf43f6.jpg
               z4171147203696_301e12748db33493438c71e338cf9bea.jpg
               z4171456958936_bd789c91e7995faac46240a2749e3b59.jpg
               

Ảnh, tin bài: Phương Nam - CC VHXH

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính