Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

Đảng bộ xã Thọ Xương: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

Ngày 05/10/2022 09:50:42

Sáng ngày 04/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Xương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

              z3774409135437_094545535c9741b9b9f19a5f239d4d7a.jpg
            Chủ trì hội nghị là các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; cán công chức, bán chuyên trách; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
              z3774409140457_151b8a57df1684f12f313a98fc6964ef.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương "về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20 "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" và Nghị quyết số 21 "về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Sau hội nghị này, các chi bộ tiếp tục tổ chức hội nghị tại chi bộ để quán triệt, triển khai và thảo luận Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Xương về thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã, tinh thần Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường trước năm 2025.
              z3774409790499_0470d3f865d3f0a95895b4e127d697e8.jpg

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ đã trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2022 cho 12 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng dành cho các đảng viên trung kiên, luôn hết lòng, hết sức phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước./.

                                                           Tin, bài: Trung Hiếu - CT HND xã 

Đảng bộ xã Thọ Xương: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

Đăng lúc: 05/10/2022 09:50:42 (GMT+7)

Sáng ngày 04/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Xương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

              z3774409135437_094545535c9741b9b9f19a5f239d4d7a.jpg
            Chủ trì hội nghị là các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; cán công chức, bán chuyên trách; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
              z3774409140457_151b8a57df1684f12f313a98fc6964ef.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương "về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20 "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" và Nghị quyết số 21 "về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Sau hội nghị này, các chi bộ tiếp tục tổ chức hội nghị tại chi bộ để quán triệt, triển khai và thảo luận Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Xương về thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã, tinh thần Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường trước năm 2025.
              z3774409790499_0470d3f865d3f0a95895b4e127d697e8.jpg

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ đã trao Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2022 cho 12 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng dành cho các đảng viên trung kiên, luôn hết lòng, hết sức phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước./.

                                                           Tin, bài: Trung Hiếu - CT HND xã 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính