Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154188

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Ngày 20/09/2022 14:11:09

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ (2022-2025) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trong xã.

 

images.jpg

Bầu cử Trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
           Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

https://duongphong.bachthong.gov.vn/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/tai-xuong.jpg

Để công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả cao. ủy ban nhân dân xã yêu cầu các thôn thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:
            1.     Tiêu chuẩn Trưởng thôn:
                Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.
                  Ngoài ra, để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các thôn khi lựa chọn nhân sự giới thiệu bầu trưởng thôn ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn trên cần chú trọng ưu tiên người có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn và nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của thôn.
                  2.     Nhiệm kỳ của Trưởng thôn:Trưởng thôn có nhiệm kỳ 2,5 năm.
                  3.     Quy trình bầu cử Trưởng thôn:
                  3 .1. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn:
                  -  Lập và công bố danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử .
                     -  Thành lập Tổ bầu cử:
                     Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn; quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.
                    Giao Trưởng thôn chủ trì thống kê, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình báo cáo UBND xã và tổ chức niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND xã và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước giờ bầu cử.
                  3.2. Hội nghị bầu cử Trưởng thôn:
                   -  Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn. Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.
                  3.3.Thời gian bầu cử trưởng thôn: 
                   -  Ngày 24/9/2022 gồm các thôn: Thôn Hữu Lễ 1, thôn Hữu Lễ 2, thôn Hữu Lễ 3, thôn Hữu Lễ 4, thôn 8.
                     -  Ngày 25/9/2022 gồm các thôn: Thôn Luận Văn, Thôn Thủ Trinh, Thôn 7, Thôn 9.
                Cử tri xã Thọ Xương hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các thôn đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh trưởng thôn để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn. Vì vậy, cử tri đại diện hộ gia đình của 9/9 thôn hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử Trưởng thôn qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Thọ Xương thành công tốt đẹp.

                          Tin bài: Phương Nam - CC VHXH

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Đăng lúc: 20/09/2022 14:11:09 (GMT+7)

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ (2022-2025) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trong xã.

 

images.jpg

Bầu cử Trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
           Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

https://duongphong.bachthong.gov.vn/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/tai-xuong.jpg

Để công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả cao. ủy ban nhân dân xã yêu cầu các thôn thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:
            1.     Tiêu chuẩn Trưởng thôn:
                Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.
                  Ngoài ra, để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các thôn khi lựa chọn nhân sự giới thiệu bầu trưởng thôn ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn trên cần chú trọng ưu tiên người có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn và nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của thôn.
                  2.     Nhiệm kỳ của Trưởng thôn:Trưởng thôn có nhiệm kỳ 2,5 năm.
                  3.     Quy trình bầu cử Trưởng thôn:
                  3 .1. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn:
                  -  Lập và công bố danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử .
                     -  Thành lập Tổ bầu cử:
                     Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn; quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.
                    Giao Trưởng thôn chủ trì thống kê, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình báo cáo UBND xã và tổ chức niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND xã và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước giờ bầu cử.
                  3.2. Hội nghị bầu cử Trưởng thôn:
                   -  Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn. Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.
                  3.3.Thời gian bầu cử trưởng thôn: 
                   -  Ngày 24/9/2022 gồm các thôn: Thôn Hữu Lễ 1, thôn Hữu Lễ 2, thôn Hữu Lễ 3, thôn Hữu Lễ 4, thôn 8.
                     -  Ngày 25/9/2022 gồm các thôn: Thôn Luận Văn, Thôn Thủ Trinh, Thôn 7, Thôn 9.
                Cử tri xã Thọ Xương hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các thôn đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh trưởng thôn để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn. Vì vậy, cử tri đại diện hộ gia đình của 9/9 thôn hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử Trưởng thôn qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Thọ Xương thành công tốt đẹp.

                          Tin bài: Phương Nam - CC VHXH

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính